De 13 boeken van de kleine profeten

Laat u inspireren door de boeken van de kleine profeten. Beleef de boodschappen van God doorgegeven door Zijn profeten.
Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.


150 krachtige bijbelverzen uit de kleine profeten