In den beginne met Genesis

In den beginne schiep God de hemel en de aarde, Adam en Eva, het paradijs, de zondeval, Kain sloeg Abel, De ark van Noach en de vloed, de roeping van Abram, Sodom en Gomorrah, Isaak, Jacob, en Jozef in Egypte en het confronterende weerzien met zijn broers. Voor u samengevat.


Genesis in honderdvijftig bijbelverzen