Ronald en de ark van NoachDe Berg sinaï met geblakerde topEgyptisch wiel in de golf van Aqaba

Deze pagina is gewijd aan de Archeologische ontdekkingen van Ron & Mary Wyatt

Zeer bijzondere ontdekkingen om uw geloof in de bijbel op te kikkeren. Bekijk de video Satelliet Toer van de ontdekkingen. 6.21min

    Met onder andere:
  • De exodus en de Rode zee
  • De berg Sinai
  • Sodom en Gomorra
  • De ark van Noach
  • De ark van het verbond
  • Het bloed van Jezus


Ron Wyatt - De ark van Noach in Turkije 20.48minRon Wyatt - Sodom en Gomorra zijn gevonden 27.44minRon Wyatt - Jozef in Egypte 7.18minRon Wyatt - De uittocht door de Rode Zee 9.58minRon Wyatt - De berg Sinai in Saoedi Arabie 12.27minRon Wyatt - De Ark van het verbond 19.36minGolgotha en Jezus begraafplaats 10.14minRon Wyatt - Het bloed van Jezus 4.26min