De Eindtijd komt er aan


Verschillende onderwerpen komen aan de orde. Maar eerst aan u de grote persoonlijke vraag: bent u gered ?
Laat Jezus u redden! Hij stierf en betaalde voor uw zonden op het kruis van Golgota. Neem het geschenk van vergeving aan en laat u dopen !

De eindtijd kan worden ingedeeld in verschillende fasen (bron: Openbaring):

 1. Voor de eindtijd: De huidige tijd met ondermeer de voorbereidingen in Israel voor de bouw van de derde tempel.
 2. 6000 jaar na de schepping verschijnt de wereldheerser het Beest met zijn valse profeet.
 3. In de laatste 7 jaren sluit de wereldheerser een verbond sluit met velen. Het teken van het beest is waarschijnlijk een electronische RFID-chip ter identificatie.
 4. Na 3 1/2 jaar wordt dit verbond verbroken met een gruwel die in de tempel in Jeruzalem wordt geplaatst.
 5. Gedurende de laatste 3 1/2 jaar komt een enorme vervolging van de gelovigen.
 6. Na deze 7 jaren komt Jezus terug op de witte wolk en is de opname van de levende en gestorven gelovigen.
 7. Daarna volgen 14 grote plagen, de trompetten en de schalen, als oordeel voor de achterblijvers.
 8. Jezus komt terug op aarde bij Jeruzalem
 9. De strijd van Armageddon waarbij al de tegenstanders van Israel worden vernietigd en Babylon valt.
 10. De 144.000 Joodse verzegelden en de martelaren in de eerste opstanding heersen in het duizendjarig vrederijk met Christus.
 11. Na deze 1000 jaar wordt Satan na een korte rebellie definitief verslagen.
 12. De tweede opstanding van de overige doden en van alle mensen voor de grote witte troon van Gods rechtvaardig oordeel.
  Zij die het aanbod van genade van Christus hebben verworpen en kozen voor kwaad en duisternis, worden nu zelf verworpen en komen om in de poel van vuur.
 13. Alle gelovigen leven in volle blijdschap voor de eeuwigheid bij God op de nieuwe aarde en het hemels Jeruzalem.

End Times are coming

A powerful 'Endtime 65 videos package' for only $ 3,85

+ FREE GIFT of 24 top amusement videos

After payment you will be guided immediately to your endtimes video package.Scott Clark - The unknown day and hour 21.38min

Impression Endtimes 65 videos set. Answering your questions about the Endtimes

 • Do not accept the Mark of the beast !
 • Israel fulfills old testament prophecies
 • The first 4 trumpets in Revelation
 • Rapture theology for dummy's
 • The golden crown made for the Third Temple
 • When is the second coming of Jesus Christ ?
 • The new Heaven and Earth
 • The final battle at Armageddon

Buy here with Euro Paypal, Visa or Mastercard


Understanding Bible Endtimes is in your hands