Daden op Donderdag: dit is de dag van de . . .

Waterbron


Wie in Mij gelooft, stromen van Levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7:38

De vierjarige Heather is verontwaardigd als ze ziet dat veel andere mensen veel moeite moeten doen voor eenvoudig schoon water. Ze wil een waterbron voor hen bouwen. Maar dat kost wat. Met hulp van ouders en de Heer lukt het ! 3.08min