Maaksel op Maandag, dit is de dag van de . . .

Specht


Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38

Bioloog Jobe Martin praat over de specht/woodpecker. Dit dier heeft zeer bijzondere eigenschappen zoals de krachtige snavel, het sluiten van de ogen en de bijzondere tong. De evolutietheorie staat voor een raadsel. 5.25min