Deun op Dinsdag, dit is de dag van . . .

Psalm 139


Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta. Psalm 139:1

In Opwekking 518 'Heer, U bent altijd bij mij' staan delen van Psalm 139. U heeft mij ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt. U heeft mijn nieren gevormd, die U weefde in de buik van mijn moeder. Hij kent u beter dan u zichzelf. 4.27min