Woord op Woensdag, dit is de dag van . . .

Namen voor Jezus


Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Openbaring 22:13

De Goede Herder, Brood des levens, Licht der wereld en Vredevorst. In deze video worden 20 verschillende namen genoemd. Er is niemand zoal Hij. Laat ze op u inwerken. 4.22min