Zalige op Zaterdag, dit is de dag met de . . .

Ijzeren Man


Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 1 Korinthiers 9:25

Scott Rigsby kreeg een ongeluk en verloor beide benen. Hij raakte in een depressie en bad tot God: "Heer, opent U een deur voor mij, en ik zal er door heen rennen". Vervolgens deed hij het ondenkbare: de triathlon. 5.50min