Maaksel op Maandag, dit is de dag van . . .

School zonder God


U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Efeze 2:12

De dag dat God uit de school werd gezet. Geachte God, waarom redde U de kinderen niet op al deze scholen ? Geachte student, Ik werd niet toegelaten op school. Een confronterende video over de wandaden van onbeschermde kinderen. 3.30min