Deun op Dinsdag, dit is de dag van . . .

Jezus is OK


Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie. Efeze 6:19

Hoewel veel mensen een afkeer hebben van traditionele religie, hebben maar weinig mensen moeite met Jezus. In de evangelien lezen we immers dat Hij altijd vriendelijk op weg was om de mensen te helpen, te onderwijzen en te genezen. 4.08min