Daden op Donderdag, dit is de dag van . . .

De Brug


En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken. Lukas 22:19

De brig (MOST in het Pools) is de naam van een korte film. De brugwachter moet kiezen tussen het leven van zijn zoon of van de levens van de mensen in de trein. De trein nadert met grote snelheid en forceert een keuze. 6.30min