Woord op Woensdag, dit is de dag van . . .

Bemoediging


Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig. Jakobus 5:11

Soms gaat het leven aangenaam voorbij. Soms echter zijn er grote stormen. Deze video brengt de vrede terug in je leven en verandert de hoge golven van de zee in een mooi wonder van God. 5.09min