Aangenaam kennis te maken

De video's op deze website zijn geselecteerd op kwaliteit en inhoud. De Heilige Geest kan krachtig door deze video's heen werken. Het Christelijk geloof wordt in de brede kerk gediend; van Katholiek, Protestants tot Evangelisch en Pinksteren.


E-mail kunt u sturen naar: Post at (= @) Geloofsopkikker.nlKorte uitleg van het Christelijk geloof

  • In het begin schiep God de hemel en de aarde. Door zonde werden Adam en Eva verbannen uit de hof en kwamen in een gevallen wereld terecht. Niemand is rechtvaardig, maar mist de glorie van God. Want alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

  • Jezus, God de Zoon, werd geboren als de Zoon van God. Jezus stierf aan het kruis om de straf van de zonden op zich te nemen. Jezus is de Redder van de wereld; er is geen andere naam door wie wij behouden moeten worden. Jezus biedt ieder mens het geschenk aan van vergeving van zonden. Ieder mens kan dit geschenk in geloof ontvangen. Een volledige wedergeboorte bestaat uit bekering, doop in water en doop in Geest.

  • De Heilige Geest leeft in de gelovigen. De Heilige Geest doet in deze tijd ook wonderen en genezingen.

  • De bijbel is het Woord van God en kan niet gebroken worden. Zij die het land en volk Israel zegenen worden zelf gezegend. De gelovigen in Jezus zullen in eeuwigheid en in volle blijdschap leven op de nieuwe aarde met het hemels Jeruzalem.