Aangenaam kennis te maken

Voor contact kunt u een mail sturen naar: Post at (= @) Geloofsopkikker.nl

De video's op deze website

 • De video's zijn geselecteerd op kwaliteit en inhoud.
 • De video's ondersteunen het Christelijk geloof in brede zin;
  van Katholiek, Protestants tot Evangelisch en Pinksterkerken
 • Door verschil van interpretatie, cultuur en opvoeding zijn er kleine verschillen in geloofsopvattingen.
 • De Heilige Geest kan krachtig door de video's heen werken

  Geloofs uitleg

 • God is de Schepper van de hemel en de aarde en al wat daarin is
 • God is liefde en wil dat alle mensen behouden worden
 • God is echter ook rechtvaardig en zal alle zonden straffen
 • Na het paradijs is de zonde in de wereld gekomen
 • Jezus, God de Zoon, werd geboren als de Zoon van God
 • Jezus stierf aan het kruis om de straf van de zonden op zich te nemen
 • Jezus biedt ieder mens het geschenk aan van vergeving van zonden
 • Ieder mens kan dit geschenk in geloof ontvangen.
 • De Heilige Geest leeft in de gelovigen
 • De Heilige Geest kan en doet in deze tijd ook wonderen
 • De bijbel is het Woord van God en kan niet gebroken worden
 • Zij die het land en volk Israel steunen worden zelf gezegend
 • De gelovigen in Jezus zullen in de eeuwigheid in volle blijdschap leven op de nieuwe aarde in het hemels Jeruzalem