Aanbevolen Boeken


Ben Hobrink - Moderne
Wetenschap in de Bijbel

Bill Cooper - Na de Vloed

Humpfreys - Argumenten
voor een jonge aarde

Jezus: Feit of Fictie ?

De Jong - Geschiedenis der kerk


Derek Prince - De Pijlers van
het Christelijk Geloof


De Nieuwe Bijbelvertaling

Hoe bestaat het ? Verdedigt
de Bijbelse Scheppingsleer

Bill Hijbels - Hoe wordt je
een aanstekelijk Christen

Rebecca Brown - Hij kwam
om gevangen te bevrijden

Veel leesplezier !