De dode zee rollenOude muur van JeruzalemPiramides van Egypte

Archeologie & bijbel zoekwoorden

video="Archeologische botten van aapmens Lucy worden met een kettingzaag bewerkt"
video="Samenvatting van het mysterie van de lijkwade van Turijn"
video="De daadwerkelijke resten van Sodom en Gomorra zijn gevonden. Gods oordeel is echt"
video="Luchtfoto's van de ark van Noach met interview"
video="De Joodse wortels van het Christendom. De doop in Handelingen"
video="De berg van vuur - De echte berg Sinai van Mozes in Arabie"
video="Archeologie bewijst de bijbel met archeologische ontdekkingen"
video="Het graf van Jezus en de plaats van kruisiging op Golgotha - Echte ontdekkingen promofilm"

Archeologie video 2 - DVD Intro - Gods schatten komen openbaar
video="Sodom and Gomorra (een visuele tour van de bijbelse vindplaatsen)
video="Een visuele reis door het verwoeste Sodom en Gomorra"
video="Bewijzen voor de Exodus in het Bijbels verhaal van Mozes"
video="Archeologie bewijst de bijbelse verhalen"
video="Spreekt Archeologie de bijbelse verhalen tegen of niet?"
video="Jonathan Grey - Waar Mozes de Rode zee doorstak"
video="Geheim videomateriaal land in gesmokkeld - De vondsten van de Exodus"
video="Australopithecus en Hesperopithecus - Zogenaamde evolutie van de homo sapiens"
video="HD Het noodlot van Sodom en Gomorra"
video="Lucy de aap, de valse evolutie-icoon, liep op nijn knokkels"
video="Walter Brown combineert theorie over geologische waterplaten en schepping in Genesis"
video="Het bloed van Jezus op de ark van het verbond. Jezus: het oud-testamentische verbondsoffer"

archeologie video 3 - Walt Brown - De bijbel vloed uitgelegd. De zondvloed ten tijde van Noach
video="Verbazingwekkende ontdekkingen bevestigen de bijbel. Op zoek naar de echte berg Sinai"
video="Bedrog en speculatie - Ontbrekende schakels & fraude"
video="Jonathan Grey - bevestigt Ron Wyatt over de vondst van de Ark van Noach"
video="15 minuten op Discovery Channel - Wade van Turijn onthult het ware 3D gezicht van Jezus"
video="Het paradijs van Adam en Eva is gevonden. Mogelijke lokatie van de hof van Eden"
video="Archeologische botten leveren strijd over de menselijke evolutie. Marc Surtees Edinburgh"
video="De Ark van het Verbond, verloren of gevonden, komt in de 3e tempel"
video="Walter Veith het conflict in Genesis. Walter Veith - spade diept archeologische waarheid op"
video="Joanna Lumley - De zoektocht naar de ark van Noach"
video="Waarom is 1446 BC voor de Exodus belangrijk? De uittocht uit Egypte - 1446 voor Christus"
video="Michael Rood NB Het grote geheim van de tempel van Salomo"
video="Don Patton - Dode zee rollen bewijzen nauwkeurigheid van de bijbel

archeologie video 4 - De dieren op de ark van Noach is echt gebeurd
video="Scheppingsminuut 5 - feiten over de Zondvloed"
video="Gods schatten worden openbaar: De berg Sinai"
video="Ron Wyatt - Verbazingwekkende bijbelse ontdekkingen"
video="Gratis DVD - De nieuwe locatie van het graf van Jezus"
video="Michael Oard - Indrukwekkend bewijs dat de vloed bij Noach echt is gebeurd"
video="History Channel geheimen van hof van Eden. Satelliet ontdekt mogelijk het zondeloze paradijs"