De dode zee rollenOude muur van JeruzalemPiramides van Egypte

Archeologie bevestigt de bijbel


De fysieke overblijfselen van de steden Sodom en Gomorra 3.36min

Impressie van de 55 videos

  • De rustplaats in de rots van Jezus
  • foto's van de ark van Noach
  • De nieuwe lokatie van de berg Sinai
  • De lijkwade van Turijn
  • Mozes en de doorsteek door de rode zee
  • De dode zeerollen van Qumran
  • Bewijs van Jezus buiten de bijbel
  • De historische toren van Babel